Манджички XD

Комплексите (7+)
Търсиш кратко? Подмини.

"Комплекси" е от онези думи изгубили смисъл в разговорният език, ползвайки се неуместно и често с друг смисъл. Думата се е превърнала в нарицателно за егоцентрик и се свежда до един комплекс - този за малоценност или за грандоманство. Да, ама не.

Световноизвестният психиатър Карл Густав Юнг се приема за откривател на понятието "Комплекс". Според неговото учение,
комплексът е жизнено проявление на психиката и отговаря на различни видове човешко поведение. Той се гради на базата на възприятия и реакции, които се задействат периодично под влиянието на определени сигнални ситуации. С мои думи, през живота си и по-специално в неговото начало, човек често изпитва емоции които не може да изрази. Отключването на така загнездени неизживяни спомени отприщва емоции присъщи на минала случка, а не настоящето.
Комплексът се заражда много лесно. Понякога е достатъчна само една критична или обидна дума от родителите, близките, учителите или приятелите. Травмата, която често е мъчителна или трудно поносима, в повечето случаи се подтиска или напълно се забравя.
Любимецът ми Фройд, с право казва, че в първите 7 години на човек се трупат комплекси които през остатъка от живота си избива. Дали клин клин избива, не знам, но изглежда има много дърва за цепене.
К. Г. Юнг открива, че
при жените доминират комплексите, отнасящи се до дома, семейството, бременността, децата, съпружеския живот.
При мъжете преобладават комплексите, свързани с общественото положение, престижът, успехите, кариерата и парите. В двата случая обаче, комплексът е проява на безсилието на волята и неефикасността на съветите, отправяни към нея. Днес на учените са известни много и най-разнообразни психологически комплекси, познанията за които помагат на психолозите да попречат на вредното влияние на вътрешните личностни конфликти.


Психологическите комплекси

Съществуват
комплекси на Отбиването (от него са страдали К. Г. Юнг, Чарли Чаплин, Алфред дьо Мюсе), на Прометей, Атлас и Икар, на Кармен, Протей, Орфей, Фауст и Солнес, на Дон Кихот, на Косинус и т.н. Човек живее със своите комплекси без да знае за тях или да ги осъзнава, но опитвайки се да им отговори. Ето защо, откриването на комплекса е главно условие за контролирането му. За преодоляването на комплексите най-важно е личното АЗ напълно да възстанови своите потенциални възможности и способността си да възприема нормално реалността, вместо да я пречупва през огледалото на миналото.

Разбирането и осъзнаването на собствените грешки в поведението и мотивациите са едни от най-съществените фактори за еволюцията на личността. Безпогрешни са само боговете. Ако ти беше бог, нямаше да се занимаваш с четене на тази статия, защото щеше да го знаеш.
Пречистването, от своя страна, предлага възможността човек сам да реши дали и как да ръководи своя живот, да определя и развива в нова насока неизползваните си способности и заложби…  

ПАРАНОЯ
Параноята в най-общ вид представлява патологично надценяване на личното АЗ. Това е вид невроза, която се дължи на силно развито чувство за малоценност, съпроводено от огромна гордост. Проявленията на Параноята могат да започнат от леко душевно неравновесие и да стигнат до остри психози. В последния случай човек мечтае и си представя ситуации, в които той е най-добрият. Гордостта му подсъзнателно подхранва АЗ-а, стремящ се да бъде над останалите и да получи признание. Зад привидната търпимост, скромност, доброта и щедрост се крие враждебност, а често пъти омраза и деспотизъм. Съсредоточена върху собственото си величие, личността остава в сянката на самата себе си и на своя мним героизъм.
Огромната гордост, недоверчивостта, мнителността и измислената мания за преследване правят индивида лесно раним в неговия егоизъм, взискателност и претенции да бъде уважаван и харесван. Параноикът е труден за разбиране - преценките му са деформирани, дори най-дребните неща се приемат драматично и усложнено. Свръхемоционален, импулсивно щедър и селективен, той бързо и войнствено преминава към защита и атака. Този тип хора са твърде уморителни за околните, понеже смятат, че всичко им е позволено.
МЕГАЛОМАНИЯ 
 (грандомания)

Мегаломанията е
патологично състояние, което се разглежда като разрастване на Параноята, проявяващо се чрез крайности. Мегаломанията е известна и като "Лудостта на величията".
Мегаломанът, в стремежа си към повече власт и обществен престиж, живее със своите илюзии, мечти и фантазии идентифицирайки се с тях. Неговата завист и егоизъм са подсъзнателни и грижливо прикрити, а чрез своето поведение той се мъчи да внушава човеколюбие и справедливост. Този тип личност, според настроението си, трябва или да бъде "Велик" или да е никой. Индивидът е убеден в своята добронамереност като в противен случай започва да изпитва угризения и чувство за вина. Ако по някакъв начин някой засегне образа му на "добър повелител", дори най-малката забележка би го настроила враждебно и агресивно. По тази причина мегаломанът се стреми да измести или отстрани хората, които се съмняват в него.КОМПЛЕКС ЗА ПРЕВЪЗХОДСТВО
Стремежът към превъзходство в този комплекс може да се прояви във връзка или като компенсаторна реакция на комплекса за Малоценност. Подтикван от егоцентризъм, индивидът с комплекс за превъзходство реагира по определен начин с цел да прикрие собствените си недостатъци. Най-общо, превъзходството се компенсира чрез склонност към преувеличения и импровизации от най-различен характер.ЕДИПОВ КОМПЛЕКС  
Според Фройд съществува само един комплекс - Едиповия (сексуален), а всички останали са последици от него. Публикувано изображение
Женската форма на Едиповия комплекс се нарича комплекс на Електра.
Едиповият комплекс е инфантилен (детски) комплекс. Образно казано, той е "възел" от силни чувства, които определят сетивния живот на детето във възрастта между 3 и 5 години. Едиповите чувства се изразяват чрез
голяма любов към родителя от противоположния пол и враждебна ревност към другия родител. На тази възраст, независимо от възпитанието си всички деца, в по-голяма или в по-малка степен, изживяват този комплекс, който има решаваща роля за емоционалния живот на подрастващите. Наивният израз на детските емоции може да породи отрицателни родителски реакции, а те от своя страна да станат причина за тревожен страх в детето. Към 5-годишна възраст това безпокойство е в състояние да прерасне в психическа затормозеност и подсъзнателно прикриване на чувствата и емоциите. Влюбването в родителя може да доведе индивидът до проблеми, свързани с обществените норми и забрани относно кръвосмешението или чувството за вина, поради своята слабост.КОМПЛЕКС НА ЕЛЕКТРА
Фройд описва една важна разлика между комплекса на Едип и този на Електра. Според него в началото на своето развитие момиченцето е привързано към майка си. След това, към 5-годишна възраст то открива анатомичната разлика в половете и реагира на отсъствието на пенис по своеобразен начин - чрез комплекс за Кастрация (за полова ощетеност). Детското въображение го отвежда до мисълта, че е несправедливо "лишено", поради което е в състояние да намрази собствения си пол, смятайки го за по-низш. В този случай комплексът приема формата на срам и отричане от своята женственост, а малкото момиче започва още повече да обича баща си и да желае да прилича на него.КОМПЛЕКС ЗА КАСТРАЦИЯ  
(комплекс за Полова ощетеност)

Комплексът е свързан с фантазиите на съзряващото момче, че могат да го лишат от половия му орган - символ на неговата мъжественост. Тази подсъзнателна тревога идва от страха да не бъде наказан от бащата, поради своята сексуална активност или мнимо желание да съблазни майка си.

При мъжете някои от по-важните последствия са:
- Развиване на
комплекс за Вина и свързаните с това нерешителност, безпокойство и трудности в утвърждаването;
- Полова, физическа или психическа слабост; страх от жените или презрение към тях, което може да прерасне във фригидност и женомразство;
- През пубертета комплексът понякога се засилва и оказва влияние върху половата ориентация, сексуалните желания на юношата, а в определени случаи предопределя и склонност към хомосексуализъм.

Последици от Кастрационния комплекс при жените:
- В подчиненото положение се намира утеха и начин за себеутвърждаване, подхранвани от любов към бащата;
- Стремеж към подчиненост в любовта и секса;
- Прояви на някои от формите на Мазохизъм, Малоценност и комплекс на Електра;
-
Комплекс на Диана "Жената реагира на Кастрационния комплекс чрез отказване от своята женственост с цел да запази независимостта си. Тя развива и утвърждава своята мъжка (Анимус) полярност чрез финансова самостоятелност, решителност, напоритост, практицизъм и предпочитание на приятелството пред любовта. Този тип жени се стремят да конкурират, побеждават и подчиняват мъжете, опитвайки се да ги доминират социално и професионално, или настройвайки другите жени срещу тях".


КОМПЛЕКС ЗА ВИНА
Комплексът се проявява с постоянно чувство за вина и страх да не се сгреши и вътрешната увереност, че не се действа, както е необходимо. Типични са проявите на самокритичност, досадни скрупули, натрапчиви идеи или непрекъснати съмнения. Съвестта и чувството за дълг поставят толкова високи изисквания, че винаги съществува усещането за допусната грешка. Страхът и безпокойството да не се сбърка изострят колебанията преди да се пристъпи към действие. След приключване на определена работа започват съмнения дали е направено точно каквото е било необходимо. При това самонаблюдение и самонадзор, личното АЗ непрекъснато усеща обвиненията на някакъв въображаем "съдник", а всяка забележка се приема като укор или порицание. От друга страна, това прави личността стриктна и примерна, придирчива и максималист в поведението и преценките си.КОМПЛЕКС НА НАРЦИС
(Нарцисизъм)

Този комплекс е характерен с прояви на самодоволство, себелюбие, егоцентризъм и възхищение от себе си.
Нарцисът с удоволствие се наблюдава в огледалото, зависим от своя стремеж да се хареса на околните, но най-вече на себе си. Той се нуждае от ласкателства и одобрение, издига в култ своя външен вид, идентифицира се с един измислен, идеален образ, който му придава тежест пред другите и го издига в собствените му очи. Дори най-малката критика относно неговата външност може да извади "нарциса" от равновесие. Такъв тип личности обичат да излагат на показ своите познания и силни страни, своята красота или обществено положение, проявявайки склонност към маниерничене и самохвалство.
Една от формите на нарцисизма е издигането в култ на личната сексуалност, което обикновено е компенсаторна реакция на
комплекс за Кастрация.


КОМПЛЕКС НА АДОНИС

Мъжкият стремеж към перфектно тяло превърнал се в мания.

КОМПЛЕКС ЗА ИЗОСТАВЕНОСТ
Явява се вследствие на недостатъчна любов, на дълбока самота и огорчение. Индивидът е бил принуден да съзрее рано и още в детството заживява с чувството, че никога няма да бъде истински обичан и признат като личност. Измамен в най-съкровените си очаквания, в юношеството той се съмнява в проявяваните към него чувства и симпатии, нуждаейки се от доказателства за тяхната искреност. За човек с такъв комплекс дори най-незначителните събития предизвикват мъчително безпокойство, породено от усещането за изоставеност. Силно критичен и взискателен, той се стреми да превъзмогне душевните си терзания като ги затваря в себе си. Така само подтиска и ограничава всеки порив за нежност. В резултат възникват съответни компенсаторни реакции, като демонстриране на способности и добродетели, смелост, стремеж да буди възхищение и др.КОМПЛЕКС ЗА ОТХВЪРЛЕНОСТ
При тази фрустрация (ох, любимата ми дума) човек се чувства изолиран, изоставен или пренебрегван от хората около него. Комплексът намира израз в натрапчиви мисли като: "Мен ме отхвърлят" или "Никой не ме обича". Изявява се в резултат на силно емоционално въздействие или грубо дистанциране на околните по отношение на личността. Проявлението на комплекса се засилва при число на Житейския път 4 или при Кармичен урок 1, при Слабост 2 и при комплекс на Каин.КОМПЛЕКС ВСЛЕДСТВИЕ РАЗМИНАВАНЕ С ПРИЗВАНИЕТО
При този комплекс е разбита и сломена една силно чувствителна натура. Процесът се съпровожда с усещане за неразбиране и недооценяване от страна на околните. Разминаването с истинските способности и призвание може да се крие както в силната инертност на самия човек, така и да е свързано с провал в личния или обществения живот.КОМПЛЕКС НА КАИН
(Каинов комплекс)

Това е комплекс, който "изразява враждата между хората". Той е свързан с взаимоотношенията в детството и по точно с братята и сестрите. Малкият "Каин" се чувства подценен в сравнение с по-малкия си брат или сестра. Това е в състояние да го фрустрира и озлоби или да го тласне към бягство от реалността. По-късно комплексът на Каин се изявява като патологична форма на агресивност вследствие на подценяването или отхвърлянето на личността.КОМПЛЕКС НА ПО-МАЛКИЯ В СЕМЕЙСТВОТО
Характеризира се най-общо с неприязън към по-голямото дете в семейството, което обсебва изцяло вниманието на родителите със своите способности, красота или слава.


КОМПЛЕКС ЗА МАЛОЦЕННОСТ
Това е социален комплекс, за който е характерна загубата на доверие в себе си и в своите способности. Чувството за малоценност се явява голям проблем при утвърждаването, реализацията и постигането на по-високи цели в обществото. Личността се затваря в себе си, изолира се в собствения си свят, страда от своята нерешителност, чувства се различна в обществото, където мисли, че е отхвърлена от другите. Това й пречи да стига докрай в осъществяването на своите намерения. Такъв човек приема несполуките за доказателство на недостатъците си, а успехите - за плод на случайността.
При това самоподценяване, човек се старае да се докаже първо на себе си, а след това на останалите. Веднъж осъзнал своята слабост, за да не бъде толкова уязвим, той непрекъснато се стреми да се самоусъвършенства и разширява познанията си. Дори и тогава обаче, в своя максимализъм индивидът не се чувства достатъчно "съвършен" за да пристъпи към действие, предпочитайки да не поема излишни отговорности и задължения. По такъв начин съвестта и натрапчивият скептицизъм се явяват бариера за личната активност и предприемчивост.

Комплексът за Малоценност поражда определен вкус към страданието, в мъката се открива своеобразна утеха, а на определен етап може да се стигне до пълно обезверяване. Нуждата от по-голяма сигурност прави "малоценния" човек силно чувствителен и към най-дребните неща. Тази фрустрация се компенсира с
комплекс за Превъзходство.САДИСТИЧЕН КОМПЛЕКС
Колкото по-високо е интелектуалното нива на индивида, толкова садистичните прояви са по-изтънчени и умело прикрити зад двойна игра. Казано най-общо, садистът изпитва удоволствие и наслаждение да обвинява, шантажира и наказва, да причинява страдание, да бъде господар и да му се подчиняват. Той се отличава с наблюдателност, поради необходимостта да открие в другия неговите желания, слабости и недостатъци. Играта на изчакване - удоволствие за "ловеца", продължава докато потърпевшият не започне да проявява желание за близост или интимност и стане излишно прикриването на истинските намерения. Следва моментът за освобождаване на фантазиите за насилие.
Садизъм и Мазохизъм често вървят ръка за ръка, а неврозата е неразделна част от този тип характер.МАЗОХИЗЪМ
При този комплекс се поражда смесване на желанията и понякога може да се превърне в комплекс за Малоценност. Индивидът обича да бъде подценяван, хулен и оскърбяван, да се подлага на самоунижение, да си налага непосилни задачи и т.н. Той се чувства удобно в безизходни ситуации, харесва му да бъде жертва и търси всевъзможни предтексти да се самоизтезава; предпочита физическото страдание, болката и нервното напрежение.

Един садист и един мазохист си говорят:
- Пешо, мъчи ме, мъчи ме...
- НЯМАА! НЯМАА!САДО-МАЗОХИЗЪМ
Комплексът се явява в резултат на пропуски и грешки в семейното възпитание или обучението. Депримиращата среда или униженията, на които е била подлагана младата личност пораждат в нея стремеж към отмъщение. Появата на садистични наклонности може да се яви вследствие на физическа или социална непригодност, расови проблеми, материална или финансова диференциация и др. Средата на развитие в този случай е от решаващо значение, тъй като тя задушава или разрушава детето, ограничава неговата инициативност, пречи на естественото му развитие. Двете съставни части на Садо-Мазохизма обуславят затвореното поведение на индивида и могат да породят душевен срив или саморазруха на личността.АНИМА И АНИМУС

Юнг нарича маскулинния (мъжки) принцип в душата на жената анимус, а феминния (женски) в душата на мъжа анима.
Аналогично на положителните и отрицателните електрически заряди, половите противоположности упражняват мощно реципрочно привличане. Тези противоположности може би най-ясно се характеризират от китайския принцип "янг" (мъжкото) и "йн" (женското). Янг представлява агресивната, инициираща, проникваща сила на фалоса и меча. Йн представлява приемащите, раждащите, съдържащите и пулсиращи ритми на утробата и приливите и отливите.


Източник:
http://www.astrohoro...merocomplex.php и Уикипедия.


Вие разпознавате ли комплексите?


Trichocephalus: Да-всичките , плюс някои други, които не си изброил - явно от куртоазияПубликувано изображение

fedora: Цитат: "Търсиш кратко? Подмини."

Ти Ше кажеш кой Ше кара влака :biggrin:
Trichocephalus  :"Да-всичките , плюс някои други, които не си изброил - явно от куртоазияПубликувано изображение"

Не, другите следващият път, че много плашлив народ от дълги текстове се завъди... хихихи (еле, па я :biggrin:) Как се нарича този комплекс, а?
am-am: Ми, очевидно Комплекс на Федора.
Какви отметки си сложихте бре, я си кажете? Публикувано изображение
А какви сте видяли у Публикувано изображение
Федорке, открих му цаката Публикувано изображение Ако не ти се чете, четеш само със син шрифт. Ако те мързи докато четеш, достатъчни са и червените заглавия Публикувано изображение

Трихо: Страховете ( фобиите) са си страхове.
Не ги бъркай с комплексите Публикувано изображение

p.s. както казах - всичките гореизброени( ох, пък и аз каква дълга дума измислих - някой сескуипедалофоб ще вземе да избяга) комплекси си ги имам, тъй че съм гласувал навсякъде с 1.

am-am: койт' писал - писал, айдее

Публикувано изображение


Someone_Else: Леле, какви комплекси изброени има - не е истина.
Моя милост може да се похвали само с 1 от изброените, слава Богу. Явно не съм толкова трагичен случай, а като ги чета откривам толкова комплекси у други хора, чеее... Публикувано изображение Объъърни!
Плашим се! Голяма комплексарщина, голямо нещо.
А, аз започнах да се съмнявам, че аз не съм в час, ама явно е както съм си мислела инак.
Викам всички с многото комплекси под ръчичка и при психиатъра, че и ние нормалните покрай тях ще изперкаме.

am-am: Хвала на мен, ама... ти си неприлично нормална, не те ли е срам Публикувано изображение
(аз отбелязах 6 Публикувано изображение)


Трихо: И двата не чете какво пише в темата .
Позволявам си отново да ви го напомня :

Цитат"комплексът е жизнено проявление на психиката и отговаря на различни видове човешко поведение. Той се гради на базата на възприятия и реакции, които се задействат периодично под влиянието на определени сигнални ситуации."

Тоест - нормалното състояние на психиката на един човек е да е препълнена с комплекси - това си е физиологичния механизъм при основата на динамичния стериотип (Павлов) и изобщо на живота.

Патология е да твърдиш, че "нямаш комплекси" Публикувано изображение

А ако ти липсва някой от тях, означава просто, че досега не си преживявал ситуацията.
Комплексите са нещо като антителата на имунната система - предпазват те да не полудееш.
am-am:
Trichocephalus 2010 - 15:50 :
"И двата не чете какво пише в темата .
... нормалното състояние на психиката на един човек е да е препълнена с комплекси..."


онуй дръпнатото :
"Любимецът ми Фройд, с право казва, че в първите 7 години на човек се трупат комплекси които през остатъка от живота си избива."


онуй дръпнатото :
"Разбирането и осъзнаването на собствените грешки в поведението и мотивациите са едни от най-съществените фактори за еволюцията на личността. Безпогрешни са само боговете. Ако ти беше бог, нямаше да се занимаваш с четене на тази статия, защото щеше да го знаеш."

Това което не е в син цвят са мои думи с които подчертавам, че хората се делят не на такива с комплекси и без комплекси, а на такива които могат да се борят с тях осъзнавайки ги и такива които приемат, че са безпогрешни.
Няма да ми обясняваш какво съм и какво не съм прочел, че ми провокираш комплексите за превъзходство, малоценност и садизъм Публикувано изображение

Трихо: хи-хи-хи Публикувано изображение
Someone_Else: Паталогично е да си пълен с комплекси.

am-am: Паталогично е да си човек.


...
fedora: Че аз не ги бъркам. Страх от четене нямам, имам комплекс - като видя вече дълъг текст, вследствие от многото глупости, които ми се налага напоследък да смуча от пръстите си, изпадам във вид невроза, проявяваща се в хвърляне на химикали, пък каквото и когото хахах улуча.

онуй дръпнaтото :
"Федорке, открих му цаката Публикувано изображение Ако не ти се чете, четеш само със син шрифт. Ако те мързи докато четеш, достатъчни са и червените заглавия Публикувано изображение"

Умно момче си ти, затова си те и обичкам :biggrin: Благодаря!

am-am: Публикувано изображение

Малина: Не съм параноичка, но май се опитваш да ми набиеш чувство за вина, че съм по малкото дете в семейството. Чувството ми за изоставеност и отхвърленост, нямат нищо общо с нарцисизма който показвам понякога.Превъзходството ми ме направи мегаломанка, но ти не ме разбираааааш Публикувано изображение

mariela_es: Ааааа,не,не!Аз нямам комплекси! :ph34r: :P

am-am: То си пише защо Публикувано изображение:

Цитат
Комплексите (7+)

Малка си, още си на етап травмиране Публикувано изображениеmariela_es: Хаха,стига си овъртал,кажи сега ти от какво страдаш...бате?! :ph34r: :hush:

am-am: кой от тримата Публикувано изображение
аз от моите не страдам, а им се радвам Публикувано изображение

infinity1305: Гласувах си с по точка за всички.
Но един само имам... човешки комплекс.


am-am:

Къв си ти, бе?
Нямаш никакви комплекси,
ти просто нямаш дубликат,
и къв е тоя начин да си адски секси,
че чак на теб ме хваща яд?

Къв си ти, бе?
Аре, бегай!
И къв е тоя начин да си адски секси,
че чак на теб ме хваща яд?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Вмъкване на картинка - [im]нейния адрес[/im]

:01   :02   :03   :04   :05   :06   :07   :08   :09   :10   :11   :12   :13   :14   :15   :16   :17   :18   :19   :20   :21   :22   :23   :24   :25   :26   :27   :28   :29   :30