Манджички XD

По дирите на кирилицата (азбучна история)

Трихо, помагай бе Публикувано изображениеДнес ще си припомним, че новото е добре забравено старо. Например, знаех, че арабските цифри са индийски (това го твърдят и самите араби), но наскоро се усъмних доколко римските цифри са римски Публикувано изображение


Ползваните азбуки по света Публикувано изображение
И тъй, един кратък преглед откъде са се пръкнали символите-букви със съотвените им морфеми (звуци). Жокер - дори не е от този континент Публикувано изображение
Кратка История
Силно повлиян ог гръцката култура княз Симеон поради политическите амбиции да бъде "василевс на българи и ромеи",
решава да създаде българска азбука, като за основа се използва гръцката азбука с добавяне на нови букви. Това по начало е стандартна "технология" за създаване на азбука - например, така е създадена латинската азбука, въз основа на гръцката, също и гръцката, въз основа на финикийската.
Но да започнем отзад напред Публикувано изображение

Македонска азбука
Вероятно единствената действаща азбука в света (защото в 6-и клас и аз създадох няколко) за която се знае точната фактология. Азбуката разработена от Крум Тошев, Круме Кепески и Блаже Конески е създадена през
1944 г. Базира се на сръбската фонетична азбука (српска ћирилица) която сръбският просветител Вук Караджич създава през 1818 г. базирайки се на кирилицата.
Обществена тайна е, че македонският език е чист български препечатан на развалена сръбска машина Публикувано изображение


След кратка консултация, темата се лишава от писменостите които нямат връзка с българските азбуки.


КИРИЛИЦАТА Публикувано изображение

Публикувано изображение

Кирилицата, заедно с глаголицата е едната от двете азбуки, използвани при записването на старобългарския книжовен език.

Първото сигурно използване на понятието "кирилица" датира от
18 век в Русия, където след реформите на цар Петър I и въвеждането на гражданската азбука под „кирилица" се е разбирало старото уставно писмо. Кирилицата е официална азбука в Монголия и в някои републики от бившия Съветски съюз, а до 19 в. се е ползвала и в Румъния.
Кирилицата е взаимствана от източни варианти на гръцката азбука и окончателно измества глаголицата през 14-и век. Създадена за нуждите на славянските народи, кирилицата е до голяма степен базирана на гръцката азбука. Благодарение на просветителската дейност на Първото Българско Царство получава разпространение сред повечето славянски народи, а по-късно руската експанзия в далечния изток налага азбуката и сред тамошните народи.

Климент Охридски е разработил по-опростен и удобен глаголически шрифт, така че с "кирилица" би трябвало да се нарича азбуката, която създава Константин-Кирил Философ, а "климентица" трябва да се нарича именно шрифтът, който е разработил и въвел Климент Охридски. Следователно азбуката, която сега погрешно се нарича "кирилица", би могла със същият успех да се нарича "преславица" или "симеоница", в памет на княз Симеон. Най-правилно би било възприемането и налагането на наименование, което свързва азбуката с народа, който я е създал, а именно "българска азбука". По такъв начин са получили наименованията си всички останали писмени системи по света - латинска, гръцка, еврейска, арменска, грузинска, етиопска и т.н. азбуки. Названието "кирилица" е било възприето извън България в епохата, когато България е била подтисната политически и не е могла да отстоява своето авторство.


Старобългарската кирилица се състои от 24-те букви на гръцкото унициално писмо и още 12 букви, които отбелязват звукове, специфични за старобългарския език (б, ж, ц, ч, ш, щ, ъ, ь, ѣ, ю, ѧ, ѫ). Както при глаголическата азбука, така и при кирилицата има буквени варианти и съчетания, част от които са заимствани от византийския устав, а други от прабългарската писменост. Създаването на кирилицата е следствие от налагането на православието в България, по времето на Борис I. Традиционно кирилицата е приписвана на ученика на Кирил и Методий, Климент Охридски, а името ѝ - в чест на Константин-Кирил Философ.
Археологически открития при Преслав обаче недвусмислено показаха, че кирилицата се появява и е наложена в Преславската литературна школа много преди тя да се започне да се употребява в Охрид Публикувано изображение
Стана тя тъмна и мътна...


ГЛАГОЛИЦАТА

Публикувано изображение


http://p1ordg.bay.livefilestore.com/y1pVh0DP2ZPC4wXICdY4-RH2xPx0UBymkVMgLY5z8PAAaBWkk-azdzYJtjq9bg1rhTamhSsedIqBbW2GKXaryhfluGzQ7y5x3w0/Glagolica.png?psid=1
Глаголицата е създадена съгласно византийската външна политика през 9 век с цел славянските народи да не възприемат християнството от Рим. Ромейските дипломати, братята Кирил и Методий, са изпратени във Великоморавия (днешна Чехия) през 863 г., където въвеждат глаголицата и създават книжовни центрове, но след смъртта на Методий (Кирил умира по-рано), просветното дело на двамата братя е унищожено от немските духовници.

 Българската дума идва от първите две букви на глаголицата: азъ и боукы.
Английската (alphabet) пък от първите две латински букви: α (алфа) и β (бета).
На иврит пък, "азбука" се отбелязва с abeceda.

Еволюцията на иврита:
Публикувано изображение

Глаголицата е първата известна славянска азбука. Създадена е от Константин-Кирил Философ около 855 г. за превод на богослужебните книги от гръцки на славянски език (славяноболгарски език). За разлика от Кирилицата, тя е известна със сложната си и екзотична, вероятно теологически обоснована (кръст, кръг, троица) графика, за която се предполага, че е взаимствана от древнославянските руни.
Названието глаголица идва от думата глаголъ, означаваща „дума" (такова е и названието на буквата Г).
С глаголица са били написани първите славянски преводи на богослужебни книги, с които Св. Св. Кирил и Методий и техните ученици са разпространявали християнството в Моравското княжество и Панония през 9 век.


 Глаголицата съдържа около 44 букви, като 24 от оригиналните 38 букви са изведени от графеми на средновековната курсивна гръцка азбука, като им е придаден декоративен облик.

Публикувано изображение

Линеар А (минойски език, от преди 1450 г. пр.н.е.) и Линеар Б (13 в. пр.н.е.) са ранна гръцка писменост от остров Крит от предгръцкото население там. Все забравяме, че днешните земи не са били населявани с днешните народи Публикувано изображение
Ето и сравнението на глаголицата (с нейната звукова стойност) с Линеар А, Линеар Б, гръцката, еврейската, коптската и самаританската азбуки:

Публикувано изображение

За малкото писмени източници от далечното минало на нашите земи има редица предположения - писменост върху кожа (оправдана от скотовъдният начин на живот), византийското господство, гръцката църква, дори католическата третираща глаголицата като ерес. Правят се опити да се открият корените на глаголицата до неолита (6 000 - 4 000 г. пр.н.е.). Приписва се на тракийците, че са първите измислили глаголицата, само че по времето когато тях ги е нямало на балканите Публикувано изображение. Правят се опити и да се припише първата азбука на Земята на обитаващи тези земи, като се разменят първоизточника с копието. За мен тази материя е твърде мътна, но ето сравнение на глаголицата с предходните линеари и балканският неолит (това е единствената хипотеза зад която не заставам, заради липса на потвърждения):

Публикувано изображение


 Предполага се, че буквите Ша, Ща и Ци са извлечени от еврейската азбука — фонемите, които тези букви представят, не съществуват в гръцкия, но са доста разпространени във всички славянски езици. Произходът на останалите букви е неизвестен. За някои от тях се предполага, че произлизат от древноеврейски и самарянски ръкописи, с които Кирил се е запознал по време на пътуването си до хазарите.


 Според петербургските филолози М. И. Привалова и Г. М. Прохоров глаголицата е мисионерска азбука, подобна по структура и функция с църковното грузинско писмо хуцури и други източни азбуки. Повечето букви в глаголицата действително наподобяват хуцури по облик, а броят им в двете азбуки е почти еднакъв (38-40). При това „съответните звуци на речта се представят чрез видоизменяне на един и същ знак", а повечето букви имат цифрово значение за разлика от кирилицата, в която цифрово значение имат само взаимстваните от гръцката азбука. Тази теория води началото си от края на 19 век и нейни основоположници са Е. М. Гастер (1887 г., Лондон) и Р. Абихт (1895 г., Лайпциг).

 Според друга теория глаголицата е създадена на основата на древни славянски руни (чрьти и рѣзи), които подобно на германските руни, не били пълноценна писменост, а строго религиозно писмо, използвано за целите на езическата славянска религия.
Според проф. Васил Йончев глаголицата произлиза от т.нар. „руни" или „неизвестни знаци" на прабългарските надписи от Преслав, Плиска, Мадара, Равна и др.


Готската писменост
Така наречената "готска писменост" е създадена на територията на България, по-точно в Никополис ад Иструм (днешното село Никюп, Великотърновско). Написва я вестготският епископ ариан Улфила (Вулфила). Азбуката е послужила за превода на Библията през
384 година.
Хипотезата, че е основоположна за кирилицата е недостоверна, впредвид други исторически сведения. В кирилицата има една буква (ч), която я няма в гръцката, която мяза на готска буква. По мое мнение, то щеше да е изненадващо, ако няма едно сефте да мяза Публикувано изображение
Латиница
Модификация на западни варианти (етруската азбука, вероятно) на гръцката азбука.
Послужила е за основа на италианската, испанската, френската, немската, чешката, полската, хърватската, унгарската и др. азбуки.


Коптската азбука

Публикувано изображение


Модификация на гръцката азбука. Ползва се най-много в Египет през 4 век.


ГРЪЦКАТА АЗБУКА
Гръцката азбука е най-старата азбука която все още се използва. Тя датира съществуването си от Античността (
1 000-500 г. пр.н.е.). Освен за писане, в днешни времена се отбелязват и числа (подобно на римските числа) математически символи и съзвездия.


Демотическата писменост
(Египетски йероглифи)

Този род писмо се свързва с Древноегипетската държава (
3150 до 331 г. пр.н.е.) и е сляпа издънка без наследник.


Китайска писменост


Знаците върху кости, най-вероятно с цел гадаене са руните от които се развива и писмеността. Броят на китайските йероглифи в Канси речникът е около 47 035, макар, че изследвания, показват, че пълната грамотност в китайски изисква познаването на едва между 3-4 000 йероглифа.

http://science.actualno.com/news_104391.html


Древноиндийска писменост
Спорно е дали се е развила самостоятелно от шумерската, дали е взаимствала от нея или я е предхождала.
Шумерска писменост
Тук вече сме толкова назад във времето, че както прочетохте, не е ясно кой от кого преписва Публикувано изображение

Шумерската писменост се заражда
преди около 5 000 години. Тя е съставена от пиктограми (рисунки за всяко понятие). Използването ѝ е трудно, защото се изисква умение за рисуване и трябва да се запомнят много знаци. Постепенно рисунката се развива в знак. От 800 останали знака често употребявани са едва 200-300.

И ей тука иде културният шок, когато разбирам, че аз наистина не знам от де ми иде азбуката, както и никой не знае от къде са прародителите ни, та се налага с ДНК да се търсим из дебрите Ирански.
Чета си аз и се натъквам на инфо, че
пеласгийската азбука (и по тракийско) е брънка в хронологичната еволюция на най-старата азбука - угаритската от древен Шумер:


http://p1ordg.bay.livefilestore.com/y1ppQ-P1Tqsy8qfzWvb3eicouMFiILgdPX28Q0Cq9B192uU-2IyfDK-_zA18WMG3ISvy2ki-3IymEtUd26H8LRCh_wuv4IxBIWQ/alphabet21lu.jpg?psid=1


Цитат
Редно е да отбележим, че траките не са имали единна писменост. Все пак да не забравяме, че такъв етнос в древността е нямало, а това е събирателно наименование, което гърците дали на северните варвари. Самите племена били на различно културно стъпало и им липсвало самосъзнанието, че са един народ, камо ли писменост. Във Фригия е една, в южна тракия - са други- линеар Б, писмеността от кабирите, към 4век сл . Хр. - беската, на север нещата са други - има сарматска, после има и гетска. Отделно имаме една писменост на Етикос Истрос ,която е основно елинска + латински букви и 3 букви, които приличат на готските


Полусериозно и разтегливо в "съвпаденията" си, ми звучи следното:
Цитат
Старинните български знаци и надписи - 1500 на брой, са основно от периода 7-10 в.- в Плиска, Мадара, Дръстър, Шумен, Преслав, Мурфатлар (Бесараб). Наличието на паралелни текстове на кирилската и на по-старата руническа писменост се оказва един от ключовете за дешифрирането на руните.

В. Бешевлиев в студия през 1977 г. пръв обръща внимание на една закономерност. Пълното съвпадение на серия знаци от нашите земи със знаци от Старата Велика България е друг знаменателен факт, сочи същият изследовател. Той показва, че още преди да се преселят отсам Дунава, древните българи са имали своя писменост, която заедно с тях е била пренесена в новите български предели.

Интересното предстои Публикувано изображение

Фригийската азбука

Възниква през 8 в. пр.н.е. от финикийската азбука, може би с посредничеството на ранните западногръцки азбуки, с които е почти идентична. Ето как изглежда сравнена със западногръцката азбука и нека се радваме, че авторското право още не е било на почит Публикувано изображение (и все още не е де Публикувано изображение)

Публикувано изображение


ФИНИКИЙСКАТА АЗБУКА
Предполага се, че писмеността се появява на няколко места в древния свят независимо едно от друго. Е, това е едно от огнищата за книжовност. (Съществува хипотеза, че е произлязла от древноегипетската писменост.)
Писмеността възниква около
12 век пр.н.е. във Финикия, простираща се по източното крайбрежие на Средиземно море, приблизително на територията на съвременните Ливан и Израел.


Да пообобщим малко, защото за вас четящите не знам, но моята глава ще се пръсне от информация Публикувано изображение, която ви спестявам за да не натоварвам излишно темата.
Имаме си кирилица.
Кирилицата е базирана на гръцката азбука.
Гръцката азбука е базирана на финикийската.
От финикийската азбука произлизат еврейската, арабската и гръцката азбуки.
Гръцката азбука послужила за основа на други азбуки като латинската, коптската и кирилицата. Разликата с финикийската азбука е, че гърците за пръв път добавят гласните в азбуката.

Може да сравните начина на изписване на съществуващите азбуки (по времето на създаването на кирилицата и глаголицата) - 9-и век:

Публикувано изображение


http://p1ordg.bay.livefilestore.com/y1pPxkAH-ac7ijjycsiRKjgqkEnnZ-6I36J0VUHmfclPiyBrwKxbt1ur_RyjbE7L6uxaGC7brLWALciy6CvEfgqxdjridMYD36x/alphabet4sq.jpg?psid=1


Ползвани източници:
wikipedia.org

wapedia.mobi
sivosten.com
nauka.bg
e-psylon.net
100jan.hit.bg

sparotok.blog.bg
segabg.comТрихо: А, а, а ...
не ми признаваш източниците, така ли ? Публикувано изображение

vorfax: Бахти шибаната платформа! Мразя да се повтарям.
Беше нещо от рода... сигурен съм, че ако не си задавам въпроси, живота ми ще бъде по-прост. Вероятно и аз с него. Колкото повече чета, толкова повече се изпълвам със съмнения. Класика в жанра е как три различни източника разказват за една и съща битка как три различни армии са победили. Историята която знаем бива цензурирана, пренаписвана и изопачена до толкова, че вече не приемам нищо за чиста монета. Неспособен съм да споря по нито една точка, защото за всичко изписано има доста аргументи които го подкрепят и доста които го опровергават.

Моята лична позиция (на база на прочетеното) е, че римските числа не са римски, Климент Охридски не е създал никаква азбука, глаголицата съществува преди Св. Кирил...
Сега пък чета, че най-старото злато намерено в света, датирано от преди 6000 г., а именно Китенското съкровище не е тракийско, по простата причина, че некрополът е от халколита, или медно-каменната ера, докато траките се счита, че са от бронзовата...

Публикувано изображение

Трихо: Така е :)
В историята особено , 2 и две никога не правят 4.Обикновено правят 3, ама понякога се получава 7 , и тогава всички се юрват да доказват противното :ph34r:
Историята е като религията - трябва да имаш вяра, да приемеш една теза за вярна ,а всички други -за ереси и толкоз.
Това не трябва обаче да пречи на здравия ти вълчи сън, нали ? :baby:

p.s.
Цитат
Сега пък чета, че най-старото злато намерено в света, датирано от преди 6000 г., а именно Китенското съкровище не е тракийско, по простата причина, че некрополът е от халколита, или медно-каменната ера, докато траките се счита, че са от бронзовата...


vorfax: да, предстои вечеря и къпане...
поне дадох наготово един отговор от една игра:
Писмеността възниква около 12 век пр.н.е. във Финикия, простираща се по източното крайбрежие на Средиземно море, приблизително на територията на съвременните Ливан и Израел.
Кирилицата е базирана на гръцката азбука.
Гръцката азбука е базирана на финикийската.

айде, че ще гледам филм... иначе трудно преглъщам...

am-am: Сглобих нагледната еволюция на азбуката в по-четлив вид Публикувано изображение, ползвайки книгата "The ancient ones of the earth" на Daniel Smith:

http://p1ordg.bay.livefilestore.com/y1pwB5gqn_ThzKKLMUEn9G3X7A2wZdE0G9zAMtYGknBWQNJlF3RXFp9RaZb6KwdUhz0qdONZXLKzgE1c107_xDHTA/azzzzzzzzzbuka.png?psid=1

sposata на 20 август 2010:
Колкото до най-старото ОБРАБОТЕНО златно съкровище в света, то от 70-те години се знае, че това е Варненското ХАЛКОЛИТНО съкровище... Снимката, която си сложил също не е от това съкровище, а е на панагюрското златно , което впрочем е доказано гръцко.

Благодаря за поправката. Истината е, че не познавам съкровищата намерени по българските земи, а златото ми е безразлично.

Публикувано изображение
(Варненското халколитно съкровище)

sposata написа на 20 август 2010 - 10:28 :
Непростимо от исторична гледна точка е с лека ръка да слагаш присъди, за това кой какво е направил.
Климент Охридски е създал азбука, на която и доднес пишем, а Константин Кирил е създал първата славянска писменост. Да казваш, че преди това ги е имало тия букви измислени и, че Кирил просто ги е откраднал е по детски глупаво. Той е използвал графичното им изображение, но ги е пригодил към звуците на славянската реч.

am-am:
Простимо е, не си чела добре. Темата разглежда еволюцията на графичните знаци, т.е. на буквите, а НЕ на езика. Аз говоря за АЗБУКИ, а не за езици. Погледни отново.
Пишеш "пригодил към звуците на славянската реч" и без да искаш казваш нещо повече, това е преработен език. Дано поне децата разбират, че приносът на Св. Св. Кирил и Методий не свършва, а започва с азбуките.
Щом е по "детски глупаво" да не вярвам, че Климент Охридски е създал кирилицата, значи знаеш нещо повече за хипотезата, че той я е създал, защото навсякъде е записана тъкмо като хипотеза, неаргументирана достатъчно за да се приеме за факт.
Ето с какво разполагаме за азбуките, изводът за себе си вече съм направил:
  • В „Кратко житие на Климент Охридски" пише: „Изобретил и други форми на буквите за по-голяма яснота от ония, които изнамерил мъдрият Кирил."
  • За глаголицата: Идеята за създаване на нова азбука в Преслав ней-вероятно принадлежи на цар Симеон, който е бил най-образованата личност тогава в България,силно повлиян от гръцката култура — самите ромеи са го наричали "полугрък" ("емиаргос", немски летописец Лиудпранд, Х в.).Вероятно поради тази своя страст и поради политическите амбиции да бъде "василевс на българи и ромеи", княз Симеон решава да създаде българска азбука, като за основа се използва гръцката азбука с добавяне на нови букви. Това по начало е стандартна "технология" за създаване на азбука... /из Уикипедия/
  • Глаго̀лицата е най-старата известна славянска азбука. Създадена е от Константин-Кирил Философ около 855 г. за превод на богослужебните книги от гръцки на славянски език (всъщност на старобългарски...)... /из Уикипедия/. Това го слагам заради ширещата се необразованост, че двамата братя са създали азбуката.
  • "Предположението, че старите български знаци са изпълнявали ролята не само на родови гербове, но и на буквени знаци, са изказвали учени и преди. Пръв обръща внимание на руническите надписи от Мурфатлар чл. кор. В. Бешевлиев в студия през 1977 г. Той твърди, че древната българска писменост е била вид азбука и внимателно намеква, че цяла редица знаци от Плиска и Мурфатлар имат прилика с по-късни кирилски букви. Но пръв специалистът по стопанска история Петър Добрев систематизира и разчита голяма част от тези надписи и доказва категорично съществуването на собствена българска писмена и знакова система.
    Пълното съвпадение на серия знаци от нашите земи със знаци от Старата Велика България е друг знаменателен факт, сочи същият изследовател. Той показва, че още преди да се преселят отсам Дунава, древните българи са имали своя писменост, която заедно с тях е била пренесена в новите български предели. Това позволява на Петър Добрев да обяви революционното твърдение, че при създаване на кирилицата са били използвани някои от руническите знаци, характерни за древната българска писменост. Между руническите знаци, които са служели за записване на буквите Б, Ж, Ц, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ь, Ю, голям юс, малък юс и др. и кирилските букви, чрез които се записват тези липсващи в гръцката азбука звукове, има голяма прилика - не само във формата, но и в названията, които са от древен източен произход. Тоест, налице е двоен начин на създаване на кирилицата. " /издание на segabg.com, това разбира се е поредната хипотеза/
  • Глаголицата е създадена съгласно византийската външна политика през 9 век с цел славянските народи да не възприемат християнството от Рим. Ромейските дипломати, братята Кирил и Методий, са изпратени във Великоморавия през 863 г. /което се и приема за рождената година на глаголицата/
  • За създадената от Константин-Кирил Философ азбука Черноризец Храбър пише следното: "И направи им 38 букви, едни по формата на гръцките букви, други по словенски, но започна по гръцки."

sposata на 20 август 2010 :
Видях, че за да потвърдиш тези си теории показваш някакви цитати, които нито стана ясно от къде са, нито кой и на базата на какво го е казал това. Кой е правил проучвания в Преслав и какви проучвания е правил?! Не става ясно.

Не разбрах за кои точно теории говориш, но повечето от изписаното е подкрепено от БАН. Останалото са хипотези, поради липсата на консенсус сред учените. Дано си спомняш кой и кога решава, че България е основана през 681 г. По тази тема единствено мога да ти предоставя снимков материал на кирилица и глаголица векове преди Св. Св. Кирил и Методий и Климент Охридски. Официалната теза е, че най-вероятно Климент Охридки създава кирилицата в своята Охридска школа (886 - 916 г.). Ще ти бъда признателен да ми обясниш как така тази азбука съществува в артефакти отпреди да бъде създадена школата.
Снимков материал ще предоставя по-късно, сега нямам възможност, но съм срещал пребогато...

Кога е създадена глаголицата?


Цитат
Методий се оттегля като монах в манастира Свети Полихрон в Мала Азия и се отдава на книжовни занимания.

Счита се, че именно в този манастир тогава е съставена глаголицата - първата славянска азбука. Това Методи прави заедно с брат си и завършва в 855 г. По това време би трябвало да са преведени и най-важните за християнското богослужение книги.

Черноризец Храбър в своя трактат „Сказание за буквите" точно дава времето, когато е завършено делото в 6363 г. от "сътворението на света" (6363 - 5508* = 855 г. н.е.) когато българският престол е зает от княз Борис I, великоморавският - от княз Растица наричан и Ростислав, а панонският граф или княз е Коцел.


* - Изваждайки 5508, получаваме точната съотнесена година, от ползваното по това време византийско летоброене

Цитата е от bg.wikipedia.org. На практика може да се прочете на много места, но обичам този източник като възможно най-лишен от субективност или нечий интерес.


Цитат
Упоритите опити на проф. К. Куев да докаже, че посочената от Черноризец Храбър година следва да се изчислява по т.нар. "Александрийска мондиална система" с коефициент 5500 (?) от "сътворението на света до Рождество Христово" (863 г. от н.е. -бел.а.), т.е. да се откъсне делото на Кирил и Методий от техния собствен народ - славянобългарския, за щастие, се оказаха напълно безплодни:
1. Във всички известни надписи и приписки от епохата на Борис-Михаил и княз/цар Симеон е употребено летоброене по Цариградската мондиална система с коефициент 5508 г.; няма основание да се твърди, че единствен Черноризец Храбър се е отклонил от общоприетия хронограф на епохата си;
2. Невероятно е Константин-Кирил да е създал азбуката си и да е направил преводите на богослужебните книги от гръцки на славянобългарски едва през 863 г. - през лятото на същата година Светите братя и учениците им са били вече във Велика Моравия, готови за мисията си сред западните славяни
3. В действителност, Александрийската мондиална система е с коефициент 5492 г. "от сътворението на света до Рождество Христово", а не 5500 г. Истината, че Константин-Кирил е създал кирилицата за разпространение сред българските славяни в 855 г., през последните години получи мощна подкрепа от забележителното откритие на акад. Е. Георгиев, че краткото житие на Кирил Философ, т.нар. "Успение Кирилово", е неразделна част от монументален житиен цикъл, посветен на братята равноапостоли, автор на който е епископ Климент Охридски...

...

Нещо повече, Черноризец Храбър не познава друга славянобългарска азбука освен кирилицата. Това означава, че неговото съчинение е написано, преди по нашите земи да започне да се разпространява глаголицата, т.е. преди есента на 885 г., когато в родината се завръщат от Велика Моравия Кирило-Методиевите ученици Климент, Наум и Ангеларий.


В "Сказание за буквите" Черноризец Храбър съобщава, че Константин-Кирил Философ е създал за славяните 38 букви. Но още през XI в. кирилицата се състои от 43 букви, а глаголицата - от 40 букви. Следователно, авторът на Сказанието има предвид буквения състав на една от двете славянобългарски азбуки през една още по-ранна епоха.

Ако човек не робува на предубедени становища, отговор на въпроса коя от двете славянобългарски азбуки е имал предвид Черноризец Храбър също се съдържа в текста на Сказанието му. Писателят известява, че Константин-Кирил Философ е създал буквите си "едни по образец на гръцките букви, а други пък според славянската реч". В редица преписи на "За буквите" (Московски препис, среднобългарска редакция с руски елементи, в сборник от XV в.; Савински препис, българо-сръбска редакция, в сборник от XV в.; Чудов препис, руска редакция, в сборник от XV в.; Молдовски препис, българо-молдавска редакция, в сборник от XVI в.; вроцлавски препис, среднобългарска редакция с русизми, в требник от XVI в.; волоколамски препис в руска палея от XVI в. и др.), за разлика от най-стария Иван-Александров (Лаврентиев) препис, изрично са посочени 24 букви, заимствани от византийското уставно писмо, без графичният им образ да е претърпял каквато и да е промяна в славянската азбука, както и 14 букви за предаване на специфичните звуци на славянската реч, липсващи в гръко-византийската писменост. Видният съветски историк на писмеността проф. В. А. Истрин доказа, че точно такъв е бил буквеният състав на славянобългарската азбука, която днес наричаме "кирилица", в последните десетилетия на IX в. и през X век.

Източник:

http://www.fortunecity.com/victorian/coldwater/293/nashtoab.htm


От същият източник се изказва и хипотезата, че двете азбуки са дело на Св. Константин-Кирил Философ:
Цитат
Историческата истина, такава каквато са я опазили до наши дни историческите извори, е: гениалният св. Константин-Кирил Философ на ДВА ПЪТИ е сътворявал славянски азбуки: веднъж в 855 г. за мисията си сред българските славяни по поречието на Брегалница - КИРИЛИЦАТА (кратко житие на св. Кирил; Пространно житие на св. Климент; Двете жития на св. Наум; "За буквите" от Черноризец Храбър; житие на тивериуполските мъченици от охридския архиепископ Теофилакт Български и др.), и втори път в 862 - 863 г. за мисията си сред западните славяни от Моравия и Панония - ГЛАГОЛИЦАТА (Пространните жития на св. св. Кирил и Методий). На ДВА ПЪТИ той е претворявал на тези азбуки своите преводи на основните богослужебни книги. Тази истина ни съобщава категорично великият Климент, който в своето Похвално слово за Кирил и Методий вести, че Първоучителите "соугоубо", т.е. ДВАЖДИ, НА ДВА ПЪТИ, са превеждали Божия закон на славянски език.


Велкова: А как се свързват финикийските знаци с парите?

Ще ми бъде интересно да прочета, ако си попаднал на нещо по въпроса.

am-am:
...
Ще прочетеш за мидите, за късовете мед, сребро или злато. Всички те са изпълнявали ролята на пари още преди 25 века, а финикийски се наричат, защото са от областта на държавата Финикия:

Публикувано изображение
(държавата се разпростира по брега на Средиземно море)

Финикийците се водят откривателите на металните пари 1 500 г. пр.н.е. (срещам и 2 000 г. пр.н.е.). В началото са стрували колкото собствената им стойност като метал, а впоследствие добиват и съвременният си вид, където стойността е отбелязана със знак. Морската търговия и леенето (за пръв път в човешката история) на метали, логично се обвързали.


sposata: Не искам да споря.
Лично аз съм виждала доста често материали в Wikipedia, които са определено субективни и гравитират около истината, все пак и те се пишат от хора, а всеки човек е субективен.
Както и да е, далеч съм от мисълта, че точно тук и точно двамата с теб ще успеем да разнищим въпроси над, които се мъчат доста по-големи капацитети от нас.
Искам само за последно да ти кажа, че когато аз съм научавала за едно или друго нещо, то съм гледала да не е само от нета и да не е само от един източник, особено от такъв, който е отричан от всички мислещи учени. Подобен е случая с Петър Добрев.
Как пък не можа Бешевлиев да рачете пустите руни, а специалиста по стопанска история Добрев успя?!
Историята е най-субективната наука и твоя опит да направиш преглед на произхода на различните азбуки също е такъв.

am-am: Извини ме, но думите ти са ерес против знанието. Разбира се, че всяка истина е предпоследна, знанието е пъзел, някога земята е била плоска и глупости има и в учебниците по Роден край и в речниците на БАН и в Уикипедия и в представите ни за света и за самите себе си. Но в темата излагам доводи подкрепящи хипотези. Повтарям, хипотези. Дистанцията на времето, фалшифицирането на документи от които черпим информация, политическият натиск, цензурата и опожаряването на книжнината от васални владетели, всичко това прави абсолютната истина за онези времена относителна, което не значи, че си нямаме представа какво се е случило.

Пример: Нито ти, нито аз сме били на тази планета отпреди 100 милиона години, за да твърдим каква фауна и флора е имало, но Еволюционната теория е факт. Тя пък се базира на радио-въглероден анализ в датировката и ако се окаже, че той е погрешен, и Еволюционната теория е погрешна. Няма да търпя изказвания от хора които знаят как не е, но не знаят как е. Не прочетох кои са твоите източници, за да ми вменяваш субективност! Не прочетох и знаеш ли кой и кога е решил, че в учебниците трябва да се напише, че 681 година е създадена България, а Кирил и Методий са автори на глаголицата. Не видях и да си ми отговорила как се поставят датировки на азбуки които са ползвани години назад?

И да, интернет е изключително моят източник на информация по темата. Изчел съм 50-на статии на три езика в които уверявам те са споменати всевъзможни хипотези на всевъзможни учени, и псевдо и сериозни. Интернет е световна библиотека и ми е предостатъчна за да констатирам от къде са се пръкнали азбучни означения.Т.к. информацията е обширна, а правя по няколко теми наведнъж, спирам с добавянето в самата тема и ще си складирвам разни неща. Всъщност няма нищо ново от онова на което е посветена темата, просто документи...

Ето едно любопитно сведение от писмо-грамота на цар Иван Александър до венецианския дож Андреа Дандоло от 4 октомври 1352 г., запазено в 4 късни преписа заедно с договора на царя с Венеция. В края на вътрешната част на грамотата е отбелязано:


Цитат
Горенаписаните букви са от минимум [киновар] и означават Иван Александър, по божия милост цар на България или на Загора, и са букви отчасти гръцки, отчасти български или персийски.

От външната страна на грамотата се чете:
Цитат
Съдържанието на малките български или персийски букви, отчасти гръцки, отчасти смесени с български, мисля че означава: До прескъпия г[осподин] Андреа Дандоло, дож на Венеция.

(Христоматия по история на България, Том 2. С., 1978, с. 255-256).

http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=5900&st=0


Списък с хипотези:
http://www.protobulgarians.com/PODSTRANITSA%20NA%20DR%20ZHIVKO%20VOYNIKOV/%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%9D-%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%91-%D0%9F%D0%98%D0%A1%D0%9C-1.htm

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Вмъкване на картинка - [im]нейния адрес[/im]

:01   :02   :03   :04   :05   :06   :07   :08   :09   :10   :11   :12   :13   :14   :15   :16   :17   :18   :19   :20   :21   :22   :23   :24   :25   :26   :27   :28   :29   :30