Манджички XD

Как свири пианото?

Макар че е трудно преносимо, а често и скъпо, разностранните приложения на пианото са го превърнали в един от най-разпространените музикални инструменти.

Петроф, моята любов Публикувано изображение:
Публикувано изображение
Публикувано изображение


Еволюция на струната


Първите форми на струнни инструменти водят произходът си от Античността (1000-500 г. пр. н.е.).
Можем да приемем, че бабата на пианото е колесната
лира.
1354 г. - Най-ранните сведения за
клавирен инструмент са в "Декамерон" на Джовани Бокачо
1397 г. - Документ в Падуа (Италия)
1425 г. - Снимка от олтара в Минден (Германия)
1436 г. - Първото описание с илюстрация от 1936 г. на Анри Арно.1396 г. - най-старият документ за наличието на
клавикордът (от лат. clavis - клавиш и chordis - струна). Това е първият инструмент с наредени клавиши. Най-старият оцелял инструмент е създаден през 1543 г. от Доменико Пиза (Domenicus Pisaurensis).
1521 г. - годината от която е достигнал до нас най-старият изработен
клавесин.
През 17-ти век клавишни инструменти, като
клавикордът и клавесинът (този е от 1666 ), с издънките virginal (от англ. virgin - девица; заради популярността си сред жените) и
spinetta (от итал.
spina - шип), вече са широко известни. Докато при клавесина струните се дърпат от перца (или части от кожа), то при клавиркорда те се удрят от малки остриета. Клавесинът (звукоизвличане чрез пощипване на струните) в края на 17-ти век преминава от акомпаниращ във водещ инструмент в музикалните композиции.

Илюстрации и хронология

Късата клавиатура подсказва еднозначно, че това е от бабите на пианото, т.е. звукоизвличането е друго и все още не притежава и името "пиано". Има доста слепи издънки на струнните инструменти и това е една от тях.
По това време са просто аристократични дрънкала, чиято роля е повече да бъдат мебел, отколкото музикален инструмент.


Публикувано изображение
Публикувано изображение

 Dulcimer. This ancestor of the piano originated in Iran shortly after the birth of Christ. It illustrates the basic principles of the piano, hammers striking multiple strings tuned over a flat soundboard. Instead of mechanical hammers, dulcimer players used two light sticks ending with broader blades.
Clavichord. First built around 1400, the clavichord was most popular three centuries later in the music of Bach. When a key is pressed, a vertical brass strip (tangent) is lifted toward a pair of strings. The clavichord has a quiet tone, but the way it's built allows for some control of dynamics and even vibrato.
Публикувано изображение

Virginal. The typical virginal is a small harpsichord with keys at right angles to a single set of strings. When a key is pressed, a vertical rod (jack) holding a leather or quill plectrum rises and plucks the string, producing a louder tone than the clavichord but without its dynamic variety.
Публикувано изображение

Spinet. Though originating in Italy, the spinet was perfected by English builders in the late seventeen century, about the time of composer Henry Purcell. The jack mechanism plucks the strings just as in the virginal, but the wing shape permits longer strings, increasing the volume and expanding the range to as much as five octaves.
Публикувано изображение
Harpsichord. Pictured as early as the fifteenth century, the harpsichord form (where the keys are in line with strings) reached its peak in the period of Bach and Handel. In this shape, the pattern for the modern grand, the strings are longer, and the instrument sounds louder than the clavichord.
Публикувано изображение

Cristofori Pianoforte (първото пиано). About 1709, Bartolommeo Cristofori built several instruments in the harpsichord shape but with hammer mechanisms surprisingly like the modern piano action. Because players could control soft and loud (piano-forte), which was impossible on plucked keyboard instruments, Cristofori named his new instrument pianoforte!
Piano of Beethoven's Time. During the eighteenth century, piano builders gradually extended the keyboard. Two important new developments were the escapement action for faster repetition of notes (about 1770 by Stein in Augsburg), and the damper and soft pedals (1783 by Broadwood in London).
Upright Piano. The upright design was already in use for harpsichords in the sixteen century. In the eighteenth century, many builders (especially in Germany) tried to apply this form to the pianoforte. In 1800 the first satisfactory uprights were invented.
Square Grand Piano. The square piano originated when German builders (especially Johannes Socher in 1742) tried to adapt Cristofori's pianoforte to the traditional rectangular shape of the clavichord. The square piano was popular until about 1900.
Piano of Lincoln's Time. During the ninteenth century, the piano continued to become more powerful and responsive. The outstanding improvements were the double-repetition action of Sebastien Erard (Paris, 1821) which allowed very rapid repetition; and the full cast-iron frame of Alphaeus Babcock (Boston 1825), the basis for today's extended keyboard.
Modern Grand Piano. The grand piano of today incorporates the best qualities of early keyboard instruments. Cross stringing – a way to achieve greater richness of tone by passing more strings over the center of the soundboard– was invented by Alphaeus Babcock in 1830, but was not used in the grand piano until the second half of the ninteenth century. The sostenuto, or middle, pedal was introduced in the late ninteenth century, permitting greater musical coloring.
Клавесин:

Публикувано изображение


Първото пиано

Публикувано изображение

(пиано от 1722 г. на Bartolomeo Cristofori, Римският исторически музей)

За изобретател на пианото се смята Бартоломео Кристофори, който конструира във Флоренция през 1711 г. (1709) първия клавишен инструмент с чукчета. Силата на тона при този нов инструмент става зависима от силата на удара (революционно в музиката решение), което при клавесина е било невъзможно. Затова Кристофори нарича своето изобретение Gravicembalo col piano e forte, ("тежко чембало способно да свири тихо и силно").
Думата "пиано" е съкратена форма на pianoforte, която от своя страна идва от първоначалното име на инструмента на италиански - "clavicembalo col piano e forte" (буквално "клавесин с тихо и силно").
Заб.: Клавесин - на фр. clavecin, на итал. cembalo (чембало).
Инструмента започва масово да се произвежда и се налага като водещ солов и до днешни времена, благодарение на качества като динамика, кресчендо и диминуендо, легато и т.н.

Публикувано изображениеПубликувано изображение
Отбивка

Публикувано изображение

С пианото често се асоциира органът, но принципът на звукоизвличане е коренно различен. Органът е духов инструмент (не се смейте Публикувано изображение) от групата на клавишно-меховите инструменти. Разполага с 2 до 4 клавиатури (срещат се до 7), задвижващи огромни мехове свирещи в тръби.
Първия такъв инструмент е дело на гръцкият инженер Ктесибий от Александрия, който през 3 век пр. н. е. създава воден орган, наричан хидравлис.
Ползвал се често по време на състезания или представления в амфитеатрите и арените.
В днешно време органи се ползват в католическата и в протестантската църковна музика (катедрали и църкви).

Ако пианото е музикален инструмент наподобяващ лирата, то органът е сходен със свирката Публикувано изображение
Арфата е един от най-древните инструменти – изображения на арфа са открити в гробници и обелиски в Египет от около 2700 г. пр.н.е. Сведения за лирата имаме от античността.

Легендата за Орфей (1400 г. пр.н.е.) разказва как Орфей слязал в подземният свят за да си върне своята възлюбена Евридика. С песните си омаял богът на смъртта Хадес и той му подволил да я пусне, но само при условие, че няма да се обръща да я зърне, преди да излязат на повърхността. Орфей не издържал и я загубил завинаги...
Публикувано изображение
В днешно време е въпрос на вкус да посетиш т.нар. пияно бар Публикувано изображение
Определено омайва.

Публикувано изображение


Анатомия на пианото
Медни струни на чугунена рамка в дървена кутия, що е то?

Публикувано изображение
Лостове, ремъци и чукчета... не съм сигурен, но мисля, че в пианото няма пирони. Намират се винтове и много лепило.

Участващите 240 струни ви дават приблизително напрежение от 21 тона! Публикувано изображение
Самите обтегнати струни са стоманени, но за по-ниските тонове са намотани с медна жица.
Публикувано изображение
Стандартно диапазона на клавиатурата се състои от 52 бели (колкото седмици има в годината) и 36 черни клавиши.

За производството на един роял са нужни 9 месеца, а от отсичането на дървото до крайният продукт - 6 години!
Технологията е трудоемка. Роялът има цели 10 000 части.
За ползваната палитра от дървесина има информация тук.
Публикувано изображение


Конструкцията на пианото и рояла ("легнала" форма на пианото) е изградена от
акустична и механична част.
Акустичната включва резонаторната дъска и прикрепената за нея лира.
Публикувано изображение
Механичната част е твърде сложна. За изпълнението на един тон са нужни до 12 (в усложнени и 22) части в механизмът. Започва от клавишите които предават движението на чукче удрящо струните, за да вибрират (това се предава на резонаторната дъска, която от своя страна преобразува енергията им в звук, който се разпространява във въздуха). Самите струни до натискане на клавиша са заглушени от специални пластини, които се освобождават при натискането на клавиша.
Десният педал освобождава всички пластини (амортисьори), заглушаващи струните, а левият приближава чукчетата до струните което прави хода им по малък и съответно произведиения звук по-тих (при рояла премества удара върху две от трите струни).
Среща се и трети педал посредата (като на моето). При задействането му между чукчетата и струните пада парче плат, което заглушаващ звука чувствително. Той няма отношение към музикалното изпълнение, използва се при упражнения, с цел да не се смущават околните.

Пианото трябва да се пази от влага, температурна амплитуда и неопитен акордьор Публикувано изображение Акордиране се налага през две години и се изразява в затягане на струните със специални клещи.
Публикувано изображениеТитанът на пианото и мой любимец Ференц Лист е пословичен с това, че съсипвал пианата по време на изпълнение. Чудовищната виртуозност и сила на изпълнение късала струни както аз нервите на разни шматки Публикувано изображение Вероятно това е причината, за роялите да се въведат по три самостоятелно свързани струни за клавиш.


Публикувано изображение

Има няколко правила: Върху пиано не се прави секс и не бива да се третира като мебел, с поставянето на чанти и моливници отгоре!!! Рядко ползвам три удивителни.
И естествено, никакъв добитък наоколо да шета!
Публикувано изображениеПубликувано изображение
В Уикипедия има аудио мостра за сравнение на пиано от 19 век и съвременно.

Публикувано изображение

КАК РАБОТИ ПИАНОТО?


Мога да обяснявам надълго и нашироко, но по-същественото е да го видите:
Публикувано изображение
Нагледно (терминология)
Публикувано изображение

Публикувано изображение

(кликнете върху изображенията за описанието на костиците)

Чарковете на механизмът.


http://public.bay.livefilestore.com/y1p3B6MCuscADQvwx62Udem1oqIyOHG4GpkVrZ8Wi54538PuTD9mY95KgW7afjByI7YD0P3EpCIr2Cb179TY2sVDQ/rm3grandpop_big.jpg
http://www.radfordpiano.com/q.vert.action.htm - задачuка за напреднали
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Fortepian_-_mechanizm_angielski.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Fortepian_-_schemat.svg
Дама за мюзеларом (около 1672
Урок музыки (около 1662
(Jan Vermeer van Delft)

Статистика
Най-скъпото пиано в света. Според слуховете, именно на него легендата на "Бийтълс" съчинил песента Imagine. Инструментът, създаден в Хамбург, бе продаден през октомври 2000 г. на поп.звездата Джордж Майкъл за $ 2,08 млн. Направеното от орехова дървесина пиано все още пази по капака си следите от цигарите на Ленън.
Сред най-качествените и скъпи пиана и рояли са изработените от Steinway & Sons,Bechstein, Petroff, Brodmann, Fazioli, Bosendorfer, Yamaha и други.
Публикувано изображение
(Kawai CR-40 "Crystal Piano")


Първият аудио запис в света:
В САЩ откриха запис на фрагмент от френската народна песен Au Clair de la Lune, който е най-стария в света. Интересното е, че записа е направен 17 години преди изобретяването на фонографа от Томас Едисон, съобщава CNN. Записът е с продължителност 10 секунди и е направен на 9 април 1860 г., твърди историка Дейвид Джованони (David Giovannoni), който е открил реликвата.

Нотен обхват:
Публикувано изображение

Няколко пиано клавиатури.Ползвана литература:

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%28%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://www.edic.ru/
http://otvet.mail.ru/question/21200589/
http://www.muzicalno.ru/Strun_03_1.html
http://www.uk-piano.org/herrburgerbrooks/
http://www.uk-piano.org/piano-forums/index.php
http://www.cini.ve.cnr.it/isma2001/main_museum.htm
http://eomi.ws/keyboard/piano/
http://www.djembuka.ru/music/gamma.php
http://www.bluebookofpianos.com/acton.htm
http://www.cartage.org.lb/en/themes/Arts/music/occidetalmusic/Musicalinstruments/String/Piano/piano.html
http://www.young-piano.com/upright_action.html
http://www.bgfactor.org/index_.php?cm=3&id=7489
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=250999
http://www.sibir.bg/index.php?page=displayTopic&id=2560&tid=34068Част от коментарите...
Trichocephalus:
Цитат
.. не съм сигурен, но мисля, че в пианото няма пирони. Намират се винтове и много лепило.


В момента моето има 3 пирона :)
Лично съм ги забил - с два от тях съм прикрепил страничните дъски на клавиатурата, а третия съм го забил в едната страна.На него си окачвам кърпата за баня, или други парцалчета Публикувано изображение

Публикувано изображение
Едно време, когато свирех активно и ергенувах, когато се съберяхме компания за разпивка премахвах капациет и превръщах дядо Иван* в това, което се вижда на картинката.Обикновено се разсвирвах и разпявах по малките часове на денонощието.
Предполагам много е харесвало на комшиите, защото редовно викаха и полицаите да идват да слушат Публикувано изображение

Цитат
Има няколко правила: Върху пиано не се прави секс и не бива да се третира като мебел, с поставянето на чанти и моливници отгоре!!! Рядко ползвам три удивителни.
И естествено, никакъв добитък наоколо да шета!


Секс върху пианото няма как да се прави, но съм правил след като гаджето е облегнато на клавиатурата или седнала отгоре и.Именно тогава се счупиха и страничните плоскости на клавиатурата и се наложи да ги кова с пирони.
Като мебел го третирам редовно.Даже и в момента жена ми е турила разни китки отгоре му.
Като каза "добитък" се сещам, как струните от ре до сол на 4-та октава се отзоваха във вечните ловни полета на струните, след като един от хамстерите ми тогава избяга и ги беше помислил за нещо вкусно.Котараците ми редовно го препикаваха.Даже и досега като отвориш долния капак се усеща уханието на котешка урина. Публикувано изображение

мда.
прав си за удивителните де - аз просто споделям своя скромен опит Публикувано изображение 

am-am:
Публикувано изображение

Егати светотатстовото!! Анатема!
Публикувано изображение Публикувано изображение Публикувано изображение

пу-пу, да не ме префане...


Trichocephalus написа на 30 март 2010 - 11:52 :
Секс върху пианото няма как да се прави, но съм правил след като гаджето е облегнато на клавиатурата или седнала отгоре и.

Ти май забрави илюстрацията ми, как се прави секс на хладилник, дето образова 26 000 души от цял свят за два дена Публикувано изображение
Profruit: Върнах се. Открих афикомана и получих награда. PSP 2 с оригинален диск Racers. Обаче има проблем - с един джойстик е. Ако си играем, ще трябва да редуваме джойстика. Телевайзорът ми не е от хубавите, защото почти не гледам телевизия, с изключение на новините и Канал 2001...там екстрасенсите и гадателите.

От Алла Пугачова и Филип Киркоров ми се драйфа, въобще от руска естрада получавам ортикарии, а от Висоцки стигам до нервни кризи. Няма такава бозава музика на света. Поздравчето е това и сори, че не може да се издрънка на пиано, но в такъв свят живея.Снощи смесих бяло с червено вино и ми е малко отровно, но като изветрее почвам да чета как се хаква PSP 2. Не мисля, че една игра ще е достатъчна да си играем. Аааа, и конзолата можела да свири DVD-Video филми, но както знаеш Дядо Коледа от Чили ми подари вече едно LG DVD-плейър. Не съм го разпечатвал още, защото нямам филми на дискове. Ако ти се намира донеси един за проба. Аз си падам по добрите, защото те винаги побеждават.

am-am: Афикоман – на края на трапезата, преди Биркат Амазон, ядем Афикоман. След Афикомана е забранено да се яде. Има традиция децата да търсят скрития от родителите Афикоман през цялата вечер и преди яденето да получават награда.

Идеята за забраненият плод е повод за не една история за Лешникотрошачка която разбива сърцето на Чушкопек.

Публикувано изображение

Мерси за поздравът Публикувано изображение

За да не остане съмнение, че офтопя, ще постна претенциозните прозрения каквито би имала само все още необременената от грубата реалност невинна душа на едно дете:


Цитат
Евалла на изповедите. Българката родена след 1982г е генетично и психически увредено нищожество, свлачище с маниакално поведение, разрушителни импулси и садо-мазохистични наклонности. Въобще не и дреме за целулита, а как може повече да начеше катерицата от клон на клон. С думи прости - пълно гюбре (тор - за родените извън село). Вместо рози, серенади и прочие торове, тя без свян разказва, как улеснява непознатия й вагинопоклонник и какъв кеф е да лекува кариес с сперма. По-скоро бих се тревожил за някой умствено изсотанал тюлен на южния полюс, отколкото за родната оскубетина, която е доказано тъпа, като подметка на галош с мерзка идея да си намери спонсор, чийто портфейл е по-дебел от мазния му корем. Той изобщо не е нужно да е мачо, защото и без това рогата на елен лопатар му се полагат по default.
Неоснователно е да обвиняваме изцяло еманципацията, системата, преходът, субкултурата или социализма за това че българката е фригидка (море от такива) и боклук. Едно време яките селянки (праотците на социалистическите развалини) са раждали по Х-на брой деца и успоредно с това са копали на нивата без да са били еманци-патки, а от друга страна това е спомагало за поддържането на спортната им фигура. Днешните паткотрошачки са плод на работнически квартали (там узряват по-рано от Африка), което обяснява подобни стереотипи. Все пак там малките бъдещи проститутки са научени да въртат гюбеци много преди да им се разбере какво искат от живота и понеже си остават простакеси - без чар и стил по неволя сядат на меки, работнически и окосмени пишки!
Това им внушава, че като са пуснали на мърляв бачкатор, той трябва да им е задължен, че си губят времето с такъв чук, а всъщност не заслужават нищо повече въпреки, че цял живот ще напинят за вниманието на някое "лошо" момче с голф тройка с пернишка регистрация, вместо да целуват ръка на добрия работник, който се натиска да сподели заплатата си с подобни курнелии.
За хората търсещи смисъла на живота - има кози - истината е отзад, за хората пишещи поезия - застреляйте се с водно пистолетче.

Това са извадки от "Книгата на живота" с автор Profruit, която е защитена от авторското право

източник
Trichocephalus: Хмм....
Кощунство било.Анатемосаха ме на бърза ръка, ама не знаят, че дявол с анатема не се гони.
Ще ти дойда на гости с чука и пироните май.Публикувано изображение

am-am: Публикувано изображение ето откъде идва кълненето да си го наПубликувано изображениеш!
пу-пу, да не ми е уроки...

Мини през металният детектор и си избърши обувките.
Публикувано изображение

Trichocephalus: Публикувано изображение

Познай накъде съм се запътил ? Публикувано изображение

am-am: не си ли взе поука от предният път, да не ходиш неканен Публикувано изображение

Публикувано изображение

Trichocephalus: Поука ?
Поука си вземам от класиците.Бетовен е бил глух, но по негово време пианото е имало обхват само 5 октави.Ето, че научи нещо ново.И аз покрай тебе, де.Любопитен е и фактът, че докато е бил на гости при брат си през 1826 година, Бетовен му е плащал храната и дървата за отоплението на стаята.Ти поне не искаш такса за пребиването на гостите ти у вас, тъй че това ми е основната идея да се самопоканя.За древногръцкия монохорд не си писал нищо.Клавесинът - добре, но преди него ? Някога, през 1711 година, в Италия е живял маестро Бартоломео Кристофори .Бил е майтор на клавесини.Един ден седнал и докато е мислил как да подобри механиката на клавесина е взел та измислил чукчетата на пианото , които се използват и до днес .
Монохордът (от гръцки. monos — едно, chorde — струна) е еднострунен инструмент, от който звука се получава чрез дръпване чрез щипка.Тоест - еднострунен клавесин или нещо като пощипване на моминско дупе с една ръка.Това ме навява на едни други мисли, относно дупетата на fedora & sed_ally (настоящата sdr или нещо от сорта, което магарешкият ми акъл не може да го запомни)Публикувано изображение

p.s.какво ли прави тази емотка ? Публикувано изображение

am-am: ОFFцете са в другата тема бе Публикувано изображение
За пианото знаех, нищо не си ме научил Публикувано изображение
Монохордът, не знам защо не съм го споменал, но е част от черновата ми. И не се прави на ударен, гледаш ми новата тема за еволюцията на струната (настоящата няма да ми позволи редакция).


Вили*: Аз пък си чета и ми е ужасТно интересно ъхъъмм... :wors:
Може ли да пренеса и част от коментарите ви, може ли?

am-am: питай онова Публикувано изображение
днеска се бъзика, че е рожденик и ще поддържа версията като е в добро настроение Публикувано изображение

Ай, стига, уляли сме се да пишем. Да оставим миналото на миналото. Една годинка, а вече звучи, сякаш не е писано от нас... пенсиите... Само още едно прозрение:

vorfax: Открих нещо уникално...
Принципно, устройството на ухото ми е известно, но едва сега си дадох сметка колко съответствия има с механизмът на пианото.

Устройство на слуховия анализатор

Публикувано изображение
(Външно ухо, средно ухо и ушен охлюв)

Външното ухо (ушната мида) съсредоточава към слуховият канал вариациите във въздушното налягане към главата, където те оказват натиск върху гъвкава мембрана, наречена тъпанче, и я карат да вибрира.
Движенията на тъпанчето след това се предават през средното ухо чрез последователност от три малки костици: чукче, наковалня и стреме. Те действат като своеобразна лостова система, която усилва звуковите вълни. Чукчето контактува с вътрешната страна на тьпанчевата мембрана, а стремето заляга в овалното прозорче на охлюва. Трите костици предават трептенията от тъпанчевата мембрана на мембраната на овалното прозорче.
Вътрешното ухо (лабиринтът) се намира във вътрешността на слепоочната кост. Охлювът е костен канал, който се увива спираловидно 2,5 пъти (наподобява черупката на охлюв).

На практика хипоталамусът възприема звуковия импулс и го преобразува в емоционално преживяване. Кората на главния мозък получава импулси от хипоталамуса, които я информират за появата на емоционални състояния, а от тилните части на мозъка тя получава информация за уловените от слуховите органи звукови сигнали, обединявайки тази информация в обща асоциация.

4 коментара:

 1. Какво правиш още на моста...

  ОтговорИзтриване
 2. Днес, разглеждайки таговете към блогчето ми, открих интересни ключови думи: "защо клавишите на пианото са бели и черни"... и се поразтършувах :02
  Отговор: Първоначално, белите клавиши били изработвани от слонова кост (бяло), а черните клавиши - от абанос (черно)[im]http://www.laymark.com/i/m/m177.gif[/im]

  ОтговорИзтриване
 3. Чудесно. Ама с тези старинни пиана дето ми ги показваш трудно ще си избера сега някакво аз... ):
  май съм столетия назад във вкусовете.. и нищо електронно или лъскаво не ме радва.. :09

  ОтговорИзтриване
 4. Steinway & Sons, Bosendorfer, Bechstein, Brodmann, Petroff, Yamaha, Fazioli. Колкото по-скъпо е, толкова е по-хубаво.
  Външният вид не гледай, но после е важно да е добре осветено :07

  ОтговорИзтриване